• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ศุกร์, 24 มี.ค. 2023
You are here:
หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เดือนกรกฎาคม 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 02:59 น.

โครงการสัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ
ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. สำนักงานบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกหน่วยบ่มเพาะภายในเครือข่ายฯ และระดมสมองเพื่อพัฒนาหน่วยบ่มเพาะ หารือแนวทางการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย พร้อมสรุปผลเพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติและพัฒนา UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่างซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ ๑๐ สถาบัน ให้มีความเข้มแข็ง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

******************************

โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555


            ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555  ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาการประกอบอาชีพเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ให้เกิดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบการ มีแนวคิด ทักษะในการประกอบธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าสู่กองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมี อ.ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, อ.สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

            กิจกรรมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร “การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย แคบหมู” มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาเน้นในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนและควบคุมกระบวนการผลิต       การลงทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมการฝึกปฏิบัติจริง  โดยหลังจากการฝึกอบรม คาดว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถประกอบธุรกิจได้เองโดย.....ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 09:24 น.
 
ติดต่อเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 05:55 น.


(งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 5,

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02 942 8925 (สายตรง) , 02 942 8812 (ต่อ 527, 528, 501, 503)  แฟ็กซ์ 02-9428927

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 05:58 น.
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:59 น.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการ NEC ประจำปี 2554

หน่วยร่วมดำเนินการ : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลำดับที่ชื่อ-นามสกุล
1นายทักษ์  ไททั่นส์
2นายพรชลัช  นิพัทธ์ภัสสร
3นางศศิธร  สันติวิภารัตน์
4นางบัวสิริณ  เตชะไพบูลย์
5นางวรวรรณ  หนูงาม
6นางสาวพิมพ์แก้ว  กิตติรัตน์ธนโชติ


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:03 น.
 
โครงสร้างองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:03 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 03:16 น.
 
โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 02:44 น.


โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2554

เชิญผู้มีแนวคิด/ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สมัครเข้าพัฒนาทักษะ....แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:58 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2