Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
34373
เริ่มนับ 01/10/2017
Untitled Document

***ประกาศ***รับสมัครผู้ประกอบการ (จดทะเบียนนิติบุคคล) ที่ต้องการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ปี 2561...มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 26 มีนาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2942-8925


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
 
 

ฟรี...จำนวน 40 ท่านเท่านั้น...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สมัครได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษาคม 2561 สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8925
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ


แจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ในนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลำดับที่ 1732 ระดับ 1 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้ส....
 โดย : งานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่" เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มก. 
.....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

KU Startup Talk...เปิดโลกเปิดประสบการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

โครงการสัมมนา "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง" ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 506