Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
17129
เริ่มนับ 01/10/2016
Untitled Document
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานภายใต้โครงการ INNovation Hubs 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0
กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food)  ดังนี้
1. ประเภทPRE-SEED ครั้งที่2/2560 เพิ่มเติม  ที่นี่


2. ประเภท Start-up  ครั้งที่ 2/2560  ที่นี่

 โดย :
 
 

ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานภายใต้โครงการ INNovation Hubs 

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0

กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) 

ประเภทPRE-SEED ครั้งที่2/2560 ที่นี่

....

กิจกรรม "KU Innovative Startup Hackathon" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

Startup Talk # 2 "กิจกรรม Innovative Startup @ KU" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

**ประกาศ**...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการบ่มเพาะในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood)
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดกิจกรรม "KU Creative & Innovative Startup Camp" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ...จัดฝึกอบรมแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
ด่วน!!...ไม่มีค่าใช้จ่าย...รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร & การเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9