Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
28238
เริ่มนับ 01/10/2016
Untitled Document

ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

วันอังคารที่  17  ตุลาคม  2560   

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์  ชั้น2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน

 โดย :
 
 

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ INNOVATION HUB Agriculture & Food

ประเภทStartup ครั้งที่ 3/2560ได้ที่นี่....

รับเกียรติเป็นอาจารย์ร่วมสอนพิเศษ
คุณนวมาลย์ คีรีมา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ร่วมสอนรายวิชา 01554591....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาผู้ประกอบการชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ราย จากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่าย "Y.E.S. Idea Camp" ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานบ่มเพาะ (UBI) TOR60 รอบ 6 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์บอกเล่าประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 506/1 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. และสัมภาษณ์บันทึกเทปวิดีโอ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 และ ห้องงานพัฒนาธุรกิจ ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9