Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
10741
เริ่มนับ 01/10/2017
Untitled Document

ขอเชิญร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย  ประจำปี 2560

เรื่อง กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์"

 โดย : -
 
 

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว

การทำความเข้าใจประเด็นข้อโต้แย้ง เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด รายละเอียด คลิ๊ก!!!!....

งานทรัพย์สินทางปัญญายกทีมร่วม
บรรยาย
& Workshop

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. เชิญเป็นวิทยากรบรรยายและWorkshop ร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

MOU อนุสิทธิบัตรที่ 10454
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "กาวน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ,ฟีนอลิเรซินและกัมโรซิน และกรรมวิธีการผลิต" ระหว่าง....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

รับเกียรติเป็นอาจารย์พิเศษ ณ คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 ที่ผ่านมา เข้าบรรยายพิเศา ณ ตึก SMC ห้อง 108.........
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

เปิดตัวโปรแกรมเทรดหุ้น Auto Matrix ผู้ประกอบการรับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. และสัมภาษณ์บันทึกเทปวิดีโอ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 และ ห้องงานพัฒนาธุรกิจ ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9