Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เปิดตัวโปรแกรมเทรดหุ้น Auto Matrix ผู้ประกอบการรับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ INNOVATION HUB Agriculture & Food

ประเภทStartup ครั้งที่ 3/2560

ได้ที่นี่


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาผู้ประกอบการชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ราย จากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่าย "Y.E.S. Idea Camp" ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานบ่มเพาะ (UBI) TOR60 รอบ 6 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์บอกเล่าประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 506/1 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และออกบูธในงาน KU Innovative Startup Demo Day เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. และสัมภาษณ์บันทึกเทปวิดีโอ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 และ ห้องงานพัฒนาธุรกิจ ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรม "KU Innovative Startup Hackathon" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Startup Talk # 2 "กิจกรรม Innovative Startup @ KU" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ...ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

หนังสือแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย 59

 จากที่สำนักงานบริการวิชาการ ได้ยื่นการขอต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย แล้วนั่น บัดนี้ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว  <<<เอกสารดาวน์โหลด >>>

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9