Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
***ประกาศ***รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม "Start to Startup" เพื่อออกบูธในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเขตบางเขน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญายกทีม เป็นวิทยากรบรรยาย 
ยกร่างคำขอพร้อม Workshop เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญาต้อนรับอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.เข้าร่วมร่วมปรึกษาและหารือ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกระดับชั้น ทุกคณะ (3-5 คน/ทีม) ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม "Start to Startup" เพื่อเฟ้นหา Idea ธุรกิจดีๆ ออกบูธงานวันเกษตรแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย  ประจำปี 2560

เรื่อง กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์"


เปิดตัวโปรแกรมเทรดหุ้น Auto Matrix ผู้ประกอบการรับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาผู้ประกอบการชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ราย จากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่าย "Y.E.S. Idea Camp" ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ...ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9