Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

นำผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017

งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ผลงาน พร้อมประสานนำผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วกว่า 4 บริษัท เข้าร่วมงาน.......

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงออกนิทรรศการและจำหน่าย จำนวน 3 ผลงาน.....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์บอกเล่าประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 506/1 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และออกบูธในงาน KU Innovative Startup Demo Day เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. และสัมภาษณ์บันทึกเทปวิดีโอ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 และ ห้องงานพัฒนาธุรกิจ ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรม "KU Innovative Startup Hackathon" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Startup Talk # 2 "กิจกรรม Innovative Startup @ KU" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ**...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการบ่มเพาะในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood)

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดกิจกรรม "KU Creative & Innovative Startup Camp" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ด่วน!!...ไม่มีค่าใช้จ่าย...รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร & การเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ...ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

หนังสือแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย 59

 จากที่สำนักงานบริการวิชาการ ได้ยื่นการขอต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย แล้วนั่น บัดนี้ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว  <<<เอกสารดาวน์โหลด >>>

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9