Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ประชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา TOR62 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำนิสิตผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP" ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "จุดเริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Intro to Startup)" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. แนะนำและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมนำผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ฯ ออกรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้ประกอบการนิสิต (KU Startup Club) ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 18 เดือน (1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561) ต่อคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ Innovation Hubs Agriculture & Food


Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402