Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
175552
เริ่มนับ 01/10/2019
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯ ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ณ Event Hall ชั้น3 True Digital Park

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน "โครงการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2563"
....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานและเจ้าหน้าที่จาก สป.อว. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2563

รูปบรรยายกาศ : http://www.pr.ku.ac.th/pr_pic/image/09%20September%2063/150963%20IP%20Champion/index.html

....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ (ฟรี....รับจำนวนจำกัด)ดูรายละเอียดได้ที่1.หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม (ปลากัด)"   จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 29 เมษายน 2652        2.หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบบรจุขวดพร้อมบริโภค   จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http:kuservice.ku.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8925
 
ขยายเวลารับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ (ฟรี....รับจำนวนจำกัด)1.หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม               (ปลากัด)"               จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  2 พฤษภาคม 2562                 ประกาศผลการคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2652        2.หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวด              พร้อมบริโภค"              จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562              รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562                ประกาศผลการคัดเลือก 16 พฤษภาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http:kuservice.ku.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่ม KU Startup Club จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จุดเริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Intro to Startup)” ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00–18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคณะและชั้นปี...สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สแกน QR Code สมัครได้เลยนะคะ
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 18 เดือน (1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561) ต่อคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**รับสมัครนิสิต มก. ทุกคณะและชั้นปีจำนวนจำกัด**ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ KU Startup Club จัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม...รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 
 
 
งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมแผนธุรกิจโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องอบรม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน (UBI) TOR60 รอบ 12 เดือน และนำผู้ประกอบการใหม่เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 
 
 
ฟรี...จำนวน 40 ท่านเท่านั้น...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สมัครได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษาคม 2561 สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. และสัมภาษณ์บันทึกเทปวิดีโอ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 และ ห้องงานพัฒนาธุรกิจ ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ...จัดฝึกอบรมแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ประกาศ**รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood)...ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 กำหนดเวลาตามที่ระบุในบัญชีรายชื่อตามแนบ ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 รอบ 24 เดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน!!...ไม่มีค่าใช้จ่าย...รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร & การเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2560 หลักสูตร "การปลูกหญ้าเนเปียร์และการแปรรูปเชิงการค้า" (ก.) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House @ KU) งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์คณาจารย์และนักวิจัย...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1  ยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ 25 พ.ย.2559 รอบที่ 2  ยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ 10 ก.พ.2560 รอบที่ 3  ยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ 12 พ.ค.2560 ...คณาจารย์และนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ผ่านศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility @ KU โดยดูรายละเอียดและ download เอกสารได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวิดา โทร. 0-2942-8812 ต่อ 502 / สายตรง 0-2942-8925
 
ผศ.ดร.ธนารดี คำยา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มก. และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มก. ได้เชิญศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ให้ข้อมูลเรื่องการเป็นผู้ประกอบการแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ มก. เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง 3-402 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มก.
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 18 เดือน) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559...ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility @ Kasetsart University รับรางวัล TM NETWORK BEST PERPORMANCE 2016 จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว...ณ ห้อง Plenary Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนารดี คำยา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นางทิภาภรณ์ อุตรารัตช์กิจ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House @ KU) งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้านำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 1 (เดือนกันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559) ต่อคณะกรรมการกำกับโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม War Room สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ชั้น 11 อาคารจัตุรัสจามจุรี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนำคณะผู้แทนจากกรมการศึกษาขั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (มี.ค.58-ก.พ.59) เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร Knowledge Exchange for Innovation ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟรี!!...รับจำนวนจำกัด...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2559 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร "ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งกุ้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 2. หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงพาณิชย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้ประกอบการรับการประเมินผลการดำเนินงานบ่มเพาะรอบ 6 เดือน TOR58 และนำผู้ประกอบการใหม่เข้ารับการกลั่นกรองภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 ต่อคณะกรรมการประเมิน
 
 
 
 
 
 
นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. ในการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. และเยี่ยมชมสถานประกอบการภายใต้ศูนย์ฯ
 
 
 
 
***ประกาศ***รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2558 หลักสูตร "การทำธุรกิจผลิตน้ำปลาหวานพร้อมบริโภค" ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิด ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. และโปรดเตรียมค่าประกันการอบรมจำนวน 500 บาท ชำระ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเข้ารับการอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
 
**ประกาศ**รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2558 หลักสูตร "ธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิด ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. และโปรดเตรียมค่าประกันการอบรมจำนวน 500 บาท ชำระ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเข้ารับการอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
**ประกาศ**รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2558 หลักสูตร "ธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิด ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. และโปรดเตรียมค่าประกันการอบรมจำนวน 500 บาท ชำระ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 
 
 
 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  (1) หลักสูตร "ธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558  (2) หลักสูตร "การทำธุรกิจผลิตน้ำปลาหวานพร้อมบริโภค" ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558...ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าประกันการอบรมจำนวน 500 บาท เมื่อเข้าอบรมครบกำหนดจะได้รับเงินคืน พร้อมรับประกาศนียบัตร...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ ม.ศรีปทุม พาคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. โดยมี น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ และ นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (KU-BIC) งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้ประกอบการใหม่เข้ารับการกลั่นกรองในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 ต่อคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2557 หลักสูตร 2 "ธุรกิจแปรรูปผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้งและผล พร้อมชง พร้อมดื่มเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
 
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ พร้อมด้วย น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ บุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ให้การต้อนรับ Mr.Garfield Chang, Project Manager of Innovation Incubation Center in NPUST (National Pingtung University of Science and Technology), Taiwan เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ และทีมพี่เลี้ยง นำผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน UBI รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรม ABI สาธิต รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้กำหนดในระหว่างวันที่ 4-8, 19-21 และนำเสนอแผนธุรกิจในวันที่ 26-27 เมษายน 2557  
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลิตภัณฑ์ "เลือดจระเข้แคปซูล" ของผู้ประกอบการ น.ส.วิสาชิณี รุ่งทวีชัย (หจก.วานิไทย) ที่ประสบความสำเร็จจากกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเข้ารว่มจัดแสดงนิทรรศการ "10 ปี UBI : ย่างก้าวจากอดีตถึงปัจจุบัน" ในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
 
 
 
 
 
 
...ด่วน...รับจำนวนจำกัด (1ท่าน/หลักสูตร)...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2557 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร"ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 และหลักสูตร"ธุรกิจแปรรูปผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้งและผง พร้อมชง พร้อมดื่มเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557
 
 
 
 
 
 
 
ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้านำเสนอผลงานวิจัย "ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ำยาผง" ในงาน Thai-BISPA Day 2014 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย "ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ำยาผง" ในงาน Thai-BISPA Day 2014  ในวันที่ 13 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  ให้กับอุตสหกรรมและนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน
 
 
...5 มี.ค.2557...รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุุดยอดนวัตกรรม 7 innovation awards ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2014 จากผลงานแคปซูลเลือดจระเข้ เงินรางวัล 100,000 บาท ให้แก่ รศ.ดร.วิน เชยชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทน น.ส.วิสาชิณี รุ่งทวีชัย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูลของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานบริการวิชาการ ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 สำนักงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402