Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
181395
เริ่มนับ 01/10/2019
Untitled Document

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 (รอบคัดเลือก)


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
 
 

เป็นวิทยากรบรรยาย
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ต้อนรับอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ทดสอบ
ทดสอบ....

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402