Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
66989
เริ่มนับ 01/10/2017
Untitled Document

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่

วันอังคารที่ 21  สิงหาคม  2561   เวลา 9:00-12:00 น.  
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 


 ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรีที่   
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

 โดย :
 
 

....

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน Footwear & Recreation Technology Research Institute ประเทศไต้หวัน เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. และเยี่ยมชมโรงงานผลิตต้นแบบและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
 
 
**รับสมัครนิสิต มก. ทุกคณะและชั้นปีจำนวนจำกัด**ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ KU Startup Club จัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม...รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 506