Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
2266
เริ่มนับ 01/10/2018
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

(Talent Mobility) ลิ้งค์การเก็บข้อมูลนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม link >>> https://goo.gl/forms/yxXBENONwcX6eGek1
ข้อมูลนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่คาดว่าจะจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก่ภาคเอกชน และสนั....
 โดย : งานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "จุดเริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Intro to Startup)" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. แนะนำและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมนำผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ฯ ออกรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้ประกอบการนิสิต (KU Startup Club) ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่ม KU Startup Club จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จุดเริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Intro to Startup)” ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00–18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคณะและชั้นปี...สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สแกน QR Code สมัครได้เลยนะคะ
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 18 เดือน (1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561) ต่อคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
 
งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402