• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
จันทร์, 06 ก.พ. 2023
You are here:
การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2012 เวลา 09:22 น.

การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว ภายใต้หัวข้อ “การใช้ปุ๋ยในนาข้าว : เคมีหรืออินทรีย์” โดยมีผู้ร่วมอภิปราย คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ (ที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยฯ) ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ(นักวิชาการอิสระ) และดร.สมปอง หมื่นแจ้ง (นักวิชาการกรมวิชาการเกษตร) และ ศ.พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วม กรุณาส่งใบแจ้งความจำนงเข้าร่วม มายังมูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

ทั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 03:46 น.