• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
พฤหัสบดี, 06 ต.ค. 2022
You are here:
การบริการงานทรัพย์สินทางปัญญา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 04:15 น.


1.ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ นักวิจัยในเรื่องความรู้เบื้องต้นของทรัพย์สินทางปัญญา

2.ให้คำแนะนำในการเขียนคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์  นักวิจัย

3.ให้คำแนะนำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น แก่นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4.ประสานและดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานหรือบริษัทที่มีความต้องการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์