• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
จันทร์, 06 ก.พ. 2023
You are here:
กลุ่มเป้าหมาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 06:43 น.

1.อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.บัณฑิต หรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.บุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ หากมีการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 06:46 น.