รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:59 น.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการ NEC ประจำปี 2554

หน่วยร่วมดำเนินการ : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลำดับที่ชื่อ-นามสกุล
1นายทักษ์  ไททั่นส์
2นายพรชลัช  นิพัทธ์ภัสสร
3นางศศิธร  สันติวิภารัตน์
4นางบัวสิริณ  เตชะไพบูลย์
5นางวรวรรณ  หนูงาม
6นางสาวพิมพ์แก้ว  กิตติรัตน์ธนโชติ


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:03 น.