• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
พุธ, 17 ส.ค. 2022
You are here:
โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 02:44 น.


โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2554

เชิญผู้มีแนวคิด/ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สมัครเข้าพัฒนาทักษะ....
           ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการ  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Development Program- TDP-NEC) ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้สามารถเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีได้  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ที่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิตหรือผู้สนใจทั่วไปที่มีแนวคิดหรือผลงานวิจัยของตนเองที่ต้องการนำมาประกอบธุรกิจ ให้สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจของตัวเอง และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  มีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ทั้งนี้โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ  จึงเป็นโอกาสสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของตนเอง   โดยบุคลากร นิสิต และผู้สนใจงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้ที่งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ คุณกัญญาเกศ โพธิราช โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๘๑๒-๑๕ ต่อ ๕๐๒ โทรภายใน ๑๙๓๖-๙ ต่อ ๕๐๒ หรืออีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:58 น.