Username ::
Password ::
Campus ::
  
หน้าหลัก
(HOME)
สำรองที่นั่ง
(Booking)
ตรวจสอบรายชื่อ
(Check List)
  
Jan-2018
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
โครงการอบรม/บรรยาย/สัมมนา/ประกวด
Training/Discourse/Seminar/Contest
จำนวน(total pages) 6 หน้า(pages) มีทั้งหมด(total Found) 58 รายการ(items)
ลำดับ
N.ID
โครงการ
Project
สำรอง
ที่นั่ง(คน)
จำนวน
ที่รับ(คน)
วันที่
Day
ค่าใช้จ่าย/คน
Amount
แสดง
Detail
1 การประชุมเวทีข้าวไทย ปะจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ ?กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์? 9 500 19 ธ.ค. 60 ฟรี
show/hide
2 การเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน 47 80 17 ต.ค. 60 ฟรี
show/hide
3 การเสวนา เรื่อง คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือ อยู่ที่ 0.4 42 80 25 พ.ค. 60 ฟรี
show/hide
4 โครงการ startup Talk ครั้งที่ 1 195 1000 2 พ.ค. 60 ฟรี
show/hide
5 การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว 2560 ภายใต้หัวข้อ ?Value Creation in Rice for Better Income to Farmers : A Japanese Perspective 0 50 27 เม.ย. 60 ฟรี
show/hide
6 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ?เกษตรศาสตร์ หาคำตอบ เกษตรอินทรีย์ดีจริงหรือ?? 64 100 24 มี.ค. 60 ฟรี
show/hide
7 การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 5 50 18 พ.ค. 60 ฟรี
show/hide
8 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง เกษตรศาสตร์ฟื้นโอกาส ซับน้ำตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหาย จากภัยน้ำท่วม 7 100 28 ก.พ. 60 ฟรี
show/hide
9 งานแถลงข่าวจากผลงานวิจัย เรื่อง ผักสดบริโภคและผลิตอย่างไรให้ปลอดภัย 9 30 1 มิ.ย. 59 ฟรี
show/hide
10 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 20 28 เม.ย. 59 ฟรี
show/hide
หน้าที่(page of) :

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2940-7110 ภายใน 1936 ต่อ 401 โทรสาร 0-2940-7110