Username ::
Password ::
Campus ::
  
หน้าหลัก
(HOME)
สำรองที่นั่ง
(Booking)
ตรวจสอบรายชื่อ
(Check List)
  
Sep-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
โครงการอบรม/บรรยาย/สัมมนา/ประกวด
Training/Discourse/Seminar/Contest
จำนวน(total pages) 8 หน้า(pages) มีทั้งหมด(total Found) 73 รายการ(items)
ลำดับ
N.ID
โครงการ
Project
สำรอง
ที่นั่ง(คน)
จำนวน
ที่รับ(คน)
วันที่
Day
ค่าใช้จ่าย/คน
Amount
แสดง
Detail
1 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รับมืออย่างไรกับภัยแล้ง 22 500 6 ก.พ. 63 ฟรี
show/hide
2 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แนวคิดและวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงป่วย และการดูแลให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค 13 500 5 ก.พ. 63 ฟรี
show/hide
3 บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมทดแทน แบน 3 สาร 34 500 1 ก.พ. 63 ฟรี
show/hide
4 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยู่ให้รอดกับ PM 2.5 24 500 7 ก.พ. 63 ฟรี
show/hide
5 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ?อนาคตกัญชาไทย? 128 500 3 ก.พ. 63 ฟรี
show/hide
6 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย 284 100 25 ต.ค. 62 ฟรี
show/hide
7 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง 143 100 4 ต.ค. 62 ฟรี
show/hide
8 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย 46 100 19 ก.ย. 62 ฟรี
show/hide
9 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ?วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย" วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 0 100 19 ก.ย. 62 ฟรี
show/hide
10 ประชุมสรุปผลการการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง 30 100 6 มี.ค. 62 ฟรี
show/hide
หน้าที่(page of) :

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 942 8812 ต่อ 404 ภายใน 1936 ต่อ 404 โทรสาร 02 942 8739