Username ::
Password ::
Campus ::
  
หน้าหลัก
(HOME)
สำรองที่นั่ง
(Booking)
ตรวจสอบรายชื่อ
(Check List)
  
Jul-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
โครงการอบรม/บรรยาย/สัมมนา/ประกวด
Training/Discourse/Seminar/Contest
จำนวน(total pages) 7 หน้า(pages) มีทั้งหมด(total Found) 64 รายการ(items)
ลำดับ
N.ID
โครงการ
Project
สำรอง
ที่นั่ง(คน)
จำนวน
ที่รับ(คน)
วันที่
Day
ค่าใช้จ่าย/คน
Amount
แสดง
Detail
1 ประชุมสรุปผลการการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง 29 100 6 มี.ค. 62 ฟรี
show/hide
2 นวัตกรรมอาหารสัตว์ (กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง) ทางเลือก ทางรอด ปศุสัตว์ไทย 28 80 7 มี.ค. 62 ฟรี
show/hide
3 การประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ ?การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง? 60 500 21 ธ.ค. 61 ฟรี
show/hide
4 เจาะลึกแนวทางการรองรับไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ 60 80 21 ส.ค. 61 ฟรี
show/hide
5 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ แถลงข่าว เรื่อง ?ผลกระทบตลาดดิจิตอลที่มีต่อภาคเกษตร? 4 80 17 พ.ค. 61 ฟรี
show/hide
6 ประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร" 101 80 19 มิ.ย. 61 ฟรี
show/hide
7 การประชุมเวทีข้าวไทย ปะจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ ?กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์? 11 500 19 ธ.ค. 60 ฟรี
show/hide
8 การเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน 47 80 17 ต.ค. 60 ฟรี
show/hide
9 การเสวนา เรื่อง คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือ อยู่ที่ 0.4 42 80 25 พ.ค. 60 ฟรี
show/hide
10 โครงการ startup Talk ครั้งที่ 1 195 1000 2 พ.ค. 60 ฟรี
show/hide
หน้าที่(page of) :

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2940-7110 ภายใน 1936 ต่อ 401 โทรสาร 0-2940-7110