Username ::
Password ::
Campus ::
  
หน้าหลัก
(HOME)
สำรองที่นั่ง
(Booking)
ตรวจสอบรายชื่อ
(Check List)
  
Oct-2021
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
โครงการอบรม/บรรยาย/สัมมนา/ประกวด
Training/Discourse/Seminar/Contest
จำนวน(total pages) 9 หน้า(pages) มีทั้งหมด(total Found) 88 รายการ(items)
ลำดับ
N.ID
โครงการ
Project
สำรอง
ที่นั่ง(คน)
จำนวน
ที่รับ(คน)
วันที่
Day
ค่าใช้จ่าย/คน
Amount
แสดง
Detail
1 จับตาพื้นที่เสี่ยงพร้อมมาตรการเตรียมรับมือ น้ำท่วม ประเทศไทย 15 300 21 ก.ย. 64 ฟรี
show/hide
2 เรื่อง มุมสะท้องของการพัฒนารายตำบลของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU as U2T) 42 300 25 ส.ค. 64 ฟรี
show/hide
3 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ถอดบทเรียนอันตรายจากสารพิษในโรงงาน และการแพร่กระจายของสารเคมี 13 300 19 ก.ค. 64 ฟรี
show/hide
4 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 0 20 30 มี.ค. 64 ฟรี
show/hide
5 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิกฤต...โรคลัมปี สกิน โรคระบาดในสัตว์ 14 300 10 มิ.ย. 64 ฟรี
show/hide
6 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางรอดของคนไทย...ด้วยวัคซีนป้องกันCOVID 19 43 300 25 พ.ค. 64 ฟรี
show/hide
7 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว 18 300 25 ก.พ. 64 ฟรี
show/hide
8 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ?2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ? 45 60 4 ก.พ. 64 ฟรี
show/hide
9 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ?นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร? 129 100 28 ม.ค. 64 ฟรี
show/hide
10 ฝึกอบรมหลักสูตรหลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ 0 24 11 ก.ย. 63 2,000.00
show/hide
หน้าที่(page of) :

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 942 8812 ต่อ 404 ภายใน 1936 ต่อ 404 โทรสาร 02 942 8739