Untitled Document
งานบริการวิชาการ
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เสวนา/สัมมนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การว่าจ้างที่ปรึกษา
การปฎิบัติงาน
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
**ด่วน** แบบฟอร์มกรอกประวัติเพิ่มเติม สำหรับต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทยของ มก.

ข้อมูลประวัตินักวิจัยและบุคลากรร่วมโครงการสำหรับประกอบการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย ของ มก. คลิกที่นี่!! 

เพื่อประโยชน์ของนักวิจัย โปรดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เอกสารการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มองอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์  ระหว่างวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2558 

ณ  ด้านหลังหอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน


 

ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2558  ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขนบางเขน
 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แบบฟอร์มประวัติข้อมูลนักวิชาการ

ประกอบการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา ประชารัฐ ป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิต ช่วยชาติ

วันพฤหัสบดีที่  28  กรกฎาคม  2559    เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรีที่นี่


ขอเชิญส่งผลงานเข้าแข่งขันในโครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

เปิดรับผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2559
****ขอเลื่อนระยะเวลาส่งผลงาน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559****

เอกสารการสมัครประกวดนวัตกรรม มก. 2559

ดาวน์โหลด 1. กำหนดการ

               2. แนวทางพิจารณาและให้คะแนน

               3. ใบสมัครร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด

               4. โปสเตอร์ A3

เอกสารเพิ่มเติม ***หากประสงค์เข้าร่วมแสดงงานเกษตรแฟร์ 2560***

ดาวน์โหลด 5. แบบฟอร์มสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย

               6. แผ่นประชาสัมพันธ์ครึ่ง A4ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานภายใต้โครงการ INNovation Hubs 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0
กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food)  ดังนี้
1. ประเภทPRE-SEED ครั้งที่2/2560 เพิ่มเติม  ที่นี่


2. ประเภท Start-up  ครั้งที่ 2/2560  ที่นี่


ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

วันอังคารที่  17  ตุลาคม  2560   

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์  ชั้น2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน


ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่

วันอังคารที่ 21  สิงหาคม  2561   เวลา 9:00-12:00 น.  
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 


 ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรีที่   
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference


kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์


การประชุมเวทีข้าวไทย 2558

 โดย : งานธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญร่วมรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็นในการประชุมเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง "นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารนำความอยู่เย็นเป็นสุขสู่สังคมไทย"

ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  เวลา 8.00-12.30 น. 

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  ชั้น2  อาคารสารนิเทศ 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี  ที่นี่นะคะ


พิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (RN 65)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุม 403  อาคารวิจัยและพัฒนา

 

ชมภาพบรรยากาศของงานได้ที่นี่ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานภายใต้โครงการ INNovation Hubs 

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0

กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) 

ประเภทPRE-SEED ครั้งที่2/2560 ที่นี่ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว


(Talent Mobility) ลิ้งค์การเก็บข้อมูลนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม link >>> https://goo.gl/forms/yxXBENONwcX6eGek1
ข้อมูลนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่คาดว่าจะจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก่ภาคเอกชน และสนับสนุนข้อมูลบุคลากร วทน. แก่ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

* ซึ่งศูนย์ STC จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นภาคเอกชนบุคลากรที่มีทักษะสูงสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา ตลอดจนประสานงานเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่บุคคลที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยจะช่วยให้บริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบุคลากรที่ีมีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
      การให้บริการของศูนย์ STC จะครอบคลุม 3 ด้าน
        1. การแนะนำผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายซึ่งครอบคลุม นักวิจัยในภาครัฐ ผู้ได้ัรบทุนวิจัย นักเรียนทุนระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        2. การให้บริการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Expertise Recognition) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยศูนย์ STC จะส่งต่อข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่บริษัทประสงค์จะนำเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารับรอง
        3. การอำนวยความสะดวกวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ัรบการรับรองจากหน่วยงานในเครือของศูนย์ STC จะได้รับการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ทั้งในกรณีทำงานในบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยศูนย์ STC จะทำงาน เชื่อมต่อกับระบบ e-Expert ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit)
 


 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "พลังงานทดแทนช่วยลดภาวะโลกร้อน"

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยากาศงานแถลงข่าวจากงานวิจัย เรื่อง "ผักสด : บริโภคและผลิตอย่างไรให้ปลอดภัย"

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 9  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

สามารถชมภาพบรรยากาศ และเอกสารประกอบการแถลงข่าวได้ที่นี่

 โดย : สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอรายชื่อนักวิจัย บุคลากร พร้อมประวัติและรายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณ์


 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญนิสิต บุคลากร อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560

 เปิดรับผลงานเพื่อนำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงานเกษตร์แฟร์ 2560
จัดแสดงผลงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร  1. แบบตอบรับและรายละเอียดเสนอผลงานวิจัย
                         2. แผ่นพับ รายละเอียดแสดงชิ้นงานนวัตกรรม
                         3. โปรเตอร์ รายละเอียดชิ้นงานนวัตกรรม


บรรยากาศพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องสีข้าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ร่วมลงนามกับ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องสีข้าว


สำนักงานบริการวิชาการ จัดโครงการทำบุญไหว้พระต้อนรับปีใหม่ 2560

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

เชิญชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่


ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการช้างในเขตอุทยาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556
เทปบันทึกเสียงการบรรยานพิเศษ เรื่องการจัดการช้างในเขตอุทยานฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เรียนเชิญร่วมการสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว

ภายใต้หัวข้อ "ข้าว:กินให้ดี มีประโยชน์"   

ในวันศุกร์ที่ 26  เมษายน  2556เชิญชวนชมผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์

ระหว่างวันที่ 21 -30 มิถุนายน 2556  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน

ชมภาพบรรยากาศของการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมภายในงาน


 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาพิเศษ เรื่อง สถานการณ์น้ำสำหรับการทำนาในปี 2557

วันอังคารที่  29  ตุลาคม  2556  เวลา 13.00-16.00น. 

ณ ห้องประชุม701 ชั้น7 อาคารวิจัยและพัฒา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รายละเอียด คลิก!! 

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

วันอังคารที่  22  ตุลาคม  2556  เวลา 8.30-15.30 น.

ณ  ห้องประชุมกำพล อดุลยวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน


รายละเอียด คลิก!!

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

BIKE FOR MOM

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม  2558

 

ชมภาพการเตรียมความพร้อมได้ดังนี้

1. fanpageงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. fanpageสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. fanpageเครือข่ายชุมชน ม.เกษตรศาสตร์ 1  2  3


 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือก

***ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก 3 ด้าน***

                       1. ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ

                       2. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

                       3. ด้านมนุษย์และสังคม


เชิญดาวน์โหลด  เอกสารและไฟล์เสียง ของการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีกับความมั่นคงอาหาร


 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เชิญชมผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เรียนเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กับ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม  2561

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  ชั้น2  อาคารสารนิเทศ50ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ลงทะเบียนร่วมงานฟรีที่นี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ

 

ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 9.00 - 13.00 น.  ณ  ธ.ก.ส.  สำนักงานใหญ่ บางเขน
 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2558

ภาพบรรยากาศงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมการข้าว  เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 เมื่อวันอังคารที่  23  มิถุนายน  2558   เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมได้ที่นี่คลิ้กได้เลยคะ

 

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เกษตรศาสตร์ หาคำตอบ เกษตรอินทรีย์ดีจริงหรือ?

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 12.30-16.30น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ50ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียนได้ฟรีที่นี่แจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ในนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลำดับที่ 1732 ระดับ 1 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย  ประจำปี 2560

เรื่อง กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์"


บรรยากาศการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิกฤตการท่องเที่ยวทางทะเล


เมื่อวันพุธที่  25  มีนาคม  2558  เวลา  13.00-16.30น.
ณ  ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์  ชั้น2  อาคารสารนิเทศ50ปี

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพ และสไลด์ประกอบการนำเสนอของวิทยากร

ได้ทางแฟนเพจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910447995642958.1073741867.469190223102073&type=1

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ INNOVATION HUB Agriculture & Food

ประเภทStartup ครั้งที่ 3/2560

ได้ที่นี่


บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ Innovation Hubs Agriculture & Food


เรียนเชิญร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง  อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 12.30-16.30น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียน ฟรี ที่นี่ประมวลภาพบรรยากาศการนำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตร่วมจัดแสดงในงานต่าง ๆ

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการต่ออายุการขึ้นจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข 1732 จำนวน 14 สาขา เมื่อ 12 ธันวาคม 2555 โดยมีอายุ 2 ปี 
 โดย : งานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี2555 
"มิติใหม่วิจัยข้าวไทย"
   อีกหนึ่งงานใหญ่ส่งท้ายปลายปี 2555 กับการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่2 ปี2555 ภายใต้หัวข้อ "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  ในงานนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ(ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม) และ ผู้ช่วยอธิการบดี (คุณพัชราวดี แพรัตกุล) นำทีมคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านข้าวแก่ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ผู้แทนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจะมีผลงานนวัตกรรมเรื่องอะไรบ้างคลิกชมภาพบรรยากาศได้ ดังนี้
 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

หนังสือแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย 59

 โดย : งานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402