พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)