** ประกาศ** รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

** ประกาศ** รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  คลิกที่นี่ !!!