ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. เตรียมสถานที่เพื่อการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ