พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซีรัมจระเข้-น้ำดีจระเข้แห้ง