ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "ศาสตร์แห่งการ Pitch พิชิตใจนักลงทุน" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารไอยูพีนานาชาติ ตึก 17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.