ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำนิสิตผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP" ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ