ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. แนะนำและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมนำผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ฯ ออกรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)