บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ Innovation Hubs Agriculture & Food

บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ INNOVATION HUBS AGRICULTURE & FOOD

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงาน คลิก!!!

ภาพโปสเตอร์ของผลงาน คลิก!!!