งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ Business Brotherhood ในงาน "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0/2018" เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-19.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วิทยาเขตบางเขน