โครงการสัมมนา "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง" ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม