ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศ สำนักงานบริการวิชาการ
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักงานบริการวิชาการ
 
สำนักงานบริการวิชาการขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเราให้บริการท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานพัฒนาการบริการได้ดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจนี้ เพื่อสำนักฯ จักได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป
สำนักงานบริการวิชาการ [ คลิกที่นี่... ]