ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาผู้ประกอบการชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ราย จากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่าย "Y.E.S. Idea Camp" ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม