ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

วันอังคารที่  17  ตุลาคม  2560   

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์  ชั้น2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน