ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และออกบูธในงาน KU Innovative Startup Demo Day เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.