ลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "มิรินจากข้าวไทย"