กิจกรรม "KU Innovative Startup Hackathon" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก