ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดกิจกรรม "KU Creative & Innovative Startup Camp" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก