***ประกาศ***ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ KU-YES และผู้โชคดีจากการกด Like โหวตตราสัญลักษณ์ผ่าน Facebook Fanpage ในโครงการผู้ประกอบการนิสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์