แจ้งการเปลี่ยนแปลงงานประกวดนวัตกรรม พร้อมร่วมโหวตผลงาน (Popular Vote)

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบตัดสิน_สาขา 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบตัดสิน_สาขา 2 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบตัดสิน_สาขา 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์