Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
5869
เริ่มนับ 01/10/2018
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบ่มเพาะธุรกิจระหว่าง KU Business Incubation Center กับ Agriculture Technology Research Institute, Taiwan เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.30 น.  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี คลิกที่นี่!!! ....

บุคลากรงานพัฒนาธุรกิจและงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้ารับการฝึกอบรม "การใช้โปรแกรมประเมินผลงานวิจัย" เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ได้จัดประชุมเจรจาการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์"กรรมวิธีการผลิตใบบัวบกที่มีสารออกฤทธิ์ปริมาณสูง"

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562เวลา 09.30 - 11.00  น.ณ ห้องประชุม404 ชั้น4

 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้ารับการฝึกอบรม "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Internet ผ่านแอพพลิเคชั่น" เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402