Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
22989
เริ่มนับ 01/10/2018
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ (ฟรี....รับจำนวนจำกัด)


1.หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม (ปลาก้ััด)"
   จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562 
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 29 เมษายน 2652 
       
2.หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตนำ้ปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบบรจุขวดพร้อมบริโภค
   จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562


ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http:kuservice.ku.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8925
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบ่มเพาะธุรกิจระหว่าง KU Business Incubation Center กับ Agriculture Technology Research Institute, Taiwan เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.30 น.  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ประเมินผลการดำเนินงาน TOR60 รอบ 24 เดือน

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น2 อาคาร9 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

บุคลากรงานพัฒนาธุรกิจและงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้ารับการฝึกอบรม "การใช้โปรแกรมประเมินผลงานวิจัย" เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ได้จัดประชุมเจรจาการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์"กรรมวิธีการผลิตใบบัวบกที่มีสารออกฤทธิ์ปริมาณสูง"

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562เวลา 09.30 - 11.00  น.ณ ห้องประชุม404 ชั้น4

 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ (ฟรี....รับจำนวนจำกัด)ดูรายละเอียดได้ที่1.หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม (ปลากัด)"   จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 29 เมษายน 2652        2.หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบบรจุขวดพร้อมบริโภค   จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http:kuservice.ku.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8925

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402