Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
23843
เริ่มนับ 01/10/2018
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

**ประกาศ**
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพ
เบื้องต้น ประจำปี 2562 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม (ปลากัด)"

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

**ประกาศ**

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2562

หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวดพร้อมบริโภค"


....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

ขยายเวลารับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ (ฟรี....รับจำนวนจำกัด)


1.หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม
              (ปลากัด)"
               จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562 
               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  2 พฤษภาคม 2562 
               ประกาศผลการคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2652 
       
2.หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวด
              พร้อมบริโภค"
              จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562
              รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562  
              ประกาศผลการคัดเลือก 16 พฤษภาคม 2562


ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http:kuservice.ku.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8925
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกลุ่มนิสิต KU Startup Club ร่วมกับชุมนุมนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก.
จัดโครงการ UHack Kasetsart ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 5 - 7 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม XL Naplab chula ซอยจุฬาฯ 6
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club
จัดกิจกรรม Pre-Boost Camp เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ (ฟรี....รับจำนวนจำกัด)ดูรายละเอียดได้ที่1.หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม (ปลากัด)"   จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 29 เมษายน 2652        2.หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบบรจุขวดพร้อมบริโภค   จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562  ประกาศผลการคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http:kuservice.ku.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402