Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
84744
เริ่มนับ 01/10/2018
Untitled Document

kuservice_งานวิจัยใช้ได้จริงจากหิ้งสู่ห้าง 

คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์

 โดย :
 
 

เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพี่เลี้ยง (TLO)
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวรัตติญา ศริดาราผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหั....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก
ประชุมผู้ประกอบการครั้งที่1/2562 เพื่อแจ้งผลการประเมินและแจ้งผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการใหม่ TOR 2562


....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "KU Startup Camp ครั้งที่ 3 ายใต้โครงการหน่วยบ่มเพะาวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน(ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2562 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าปลาสวยงาม (ปลากัด)

....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402